Oppstart treninger UIL.

05.05.2020 01:02

Vi følger med på anbefalingene fra Idrettsforbundet og regjeringen med tanke på oppstart av treninger i UIL.

Vi kommer tilbake med info om dette etter det digitale årsmøte 12.05.2020.

Kontakt

Uvdal Idrettslag 3632 Uvdal
Hovedstyrets leder
Andre Grimstveit
tlf: 934 95 211
uvdalidrettslag@gmail.com